Relativní vs. absolutní riziko

Neustále jsme zasypáváni zavádějícími a zkreslujícími informacemi o tom, jak je covid rizikové onemocnění. Záleží vždy, kdo statistiku jak poskládá, a do jaké perspektivy.

QCovid® byl uveden do provozu v roce 2020 hlavním lékařským důstojníkem pro Anglii jménem vlády Spojeného království. První nástroj QCovid® byl vyvinut pomocí databáze QResearch hostované v Oxfordu. Tato databáze obsahuje anonymizovaná data ze záznamů praktických lékařů a nemocnic, výsledky testů na COVID-19 a registry úmrtí. Faktory, jako je věk a zdravotní stav, u kterých bylo zjištěno, že zvyšují riziko související s koronavirem, byly použity k vytvoření modelu předpovědi rizik. Model QCovid® odhaduje kombinované riziko, že se někdo nakazí koronavirem a bude přijat do nemocnice, a kombinované riziko, že se nakazí koronavirem a zemře.

Nástroj byl nyní aktualizován, aby zahrnoval faktory, jako je stav očkování a míra infekce na pozadí. Je třeba identifikovat osoby s nejvyšším rizikem závažných následků, pokud jsou infikovány COVID-19, a to i v případě, že jsou jedinci očkováni.

Model byl testován, aby se zjistilo, zda přesně předpovídá vážné následky způsobené COVID-19 během první vlny pandemie v Anglii. V poslední době byl testován na očkovaných jedincích mezi prosincem 2020 a červnem 2021.

Výzkum publikovaný v BMJ ukázal, že model fungoval dobře při předpovídání závažných následků v důsledku COVID-19 (smrt a hospitalizace) v obou modelech.

Pokud vám přijde divné, že se do COVID statistik exkluzivně započítávají lidé s jinými, daleko závažnějšími příčinami úmrtí, na základě pozitivního PCR, nejste sami. Npař. známý lékař z FN Motol L. Pollert tvrdí stejně jako mnoho dalších odborníků a lékařů, že PCR pozitivita neznamená, že dotyčný zemřel na onemocnění, test pouze detekoval přítomnost molekuly viru, což nemusí znamenat nic jiného, než že člověk prošel kolem nemocného a zůstalo mu stopové množství na nosní sliznici.

Používat PCR metodu k detekci pandemie je dle samotného vynálezce (Dr. Kary Mullise, který obdržel za vynález Nobelovu cenu) zavádějící.

"Když víte, jak PCR správně provést, najdete cokoliv chcete v čemkoliv"

Jsou to právě čísla pozitivních PCR testů, které slouží jako důkaz nějaké závažné epidemie a počtů úmrtí na novou nemoc.