Zabrání "očkování" dalším vlnám?

V nejproočkovanějších zemích Jižní Ameriky je hlášeno nejvíce denních případů.

vlevo vidíte nejproočkovanější země. vpravo zase země, kde je nejvíce denních případů

Prestižní lékařský žurnál The Lancet: vakcinovaní i nevakc. přenášejí onemocnění stejně. Závěr: "tečkou" nechráním sebe, ani ostatní před nakažením

Prestižní lékařský časopis The Lancet: (bohužel nejde přeložit celou webovou stránku, následující text je výtahem zjištění daný do automatického překladu:

"Očekávalo se, že vysoká míra proočkovanosti COVID-19 sníží přenos SARS-CoV-2 v populacích snížením počtu možných zdrojů přenosu, a tím sníží zátěž onemocněním COVID-19. Nedávné údaje však naznačují, že epidemiologický význam jedinců očkovaných proti COVID-19 roste. Ve Spojeném království bylo popsáno, že míra sekundárních útoků mezi kontakty v domácnostech vystavených plně očkovaným případům indexu byla podobná jako míra kontaktů v domácnostech vystavených neočkovaným případům indexu (25 % u očkovaných vs 23 % u neočkovaných). 12 z 31 infekcí v plně očkovaných kontaktech v domácnostech (39 %) pocházelo z plně očkovaných epidemiologicky souvisejících indexových případů. Vrchol virové zátěže se nelišil podle stavu očkování nebo typu varianty [[1]" V Německu je míra symptomatických případů COVID-19 mezi plně očkovanými („průlomové infekce“) hlášena každý týden od 21. července 2021 a byla v té době 16,9 % u pacientů ve věku 60 let a starších [[2]
]. Tento podíl se týden od týdne zvyšuje a dne 27. října 2021 činil 58,9 % (obrázek 1), což poskytuje jasný důkaz o rostoucí relevanci plně očkovaných osob jako možného zdroje přenosu. Podobná situace byla popsána pro Spojené království. Mezi 39. a 42. týdnem bylo hlášeno celkem 100 160 případů COVID-19 mezi občany staršími 60 let. 89 821 se vyskytlo mezi plně očkovanými (89,7 %), 3 395 mezi neočkovanými (3,4 %) [[3]
]. Týden předtím byl počet případů COVID-19 na 100 000 vyšší u podskupiny očkovaných ve srovnání s podskupinou neočkovaných ve všech věkových skupinách 30 let a více. V Izraeli bylo hlášeno nozokomiální ohnisko zahrnující 16 zdravotnických pracovníků, 23 exponovaných pacientů a dva rodinné příslušníky. Zdrojem byl plně očkovaný pacient s COVID-19. Proočkovanost byla 96,2 % u všech exponovaných jedinců (151 zdravotnických pracovníků a 97 pacientů). Čtrnáct plně očkovaných pacientů těžce onemocnělo nebo zemřelo, u dvou neočkovaných pacientů došlo k mírnému onemocnění [[4]
]. Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) identifikuje čtyři z pěti největších okresů s nejvyšším procentem plně proočkované populace (99,9–84,3 %) jako okresy s „vysokým“ přenosem [[5].
]. Mnoho osob s rozhodovací pravomocí předpokládá, že očkované osoby mohou být vyloučeny jako zdroj přenosu. Při rozhodování o opatřeních pro kontrolu veřejného zdraví se zdá být hrubě nedbalé ignorovat očkovanou populaci jako možný a relevantní zdroj přenosu.

Vakcinační magnát, asi nejhlasitější propagátor vakcinace, akcionář výrobců vakcín, jeden z největších donorů WHO, která prosazuje vakcinaci jakožto jedinou cestu z pandemie Bill Gates: Vakcíny nezabrabraňují přenosu, jen mírně.

klikněte na obrázek pro shlédnutí 4-dílného dokumentu o vlivu Billa Gatese